Đà Nẵng thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”

Ngày 27/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Trong đó An toàn thực phẩm là một trong những định hướng trọng điểm của Thành phố, thực phẩm sạch HAP Green xin trích dẫn lại nội dung của hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã nêu sự cần thiết phải thực hiện Đề án Chương trình “Thành phố 4 an”.

Từ năm 2000, TP đã ban hành chương tình “Thành phố 5 không” (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có tệ nạn ma túy, không giết người cướp của). Năm 2005, TP tiếp tục ban hành chương trình “Thành phố 3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị).

Các chương trình trên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được dư luận hoan đồng tình và ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn đối diện với nhiều vấn đề bức xúc, trong đó các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm… trở thành những vấn đề “nóng” mà các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân hết sức quan tâm.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2016 – 2020) đã khẳng định quyết tâm xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, trong đó có mục tiêu xây dựng TP an bình và phát triển hiện đại.

Ngày 30/11/2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã thông qua Quyết định số 2526-QĐ/TU ban hành Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn đến năm 2020.

Đó là đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), an toàn thực phẩm (ATTP) và an sinh xã hội (ASXH); hướng đến mục tiêu chung là cân đối các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm…

Đề án cũng hướng đến những mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực ANTT, ATGT, ATTP và ASXH. Trong đó, trên lĩnh vực ANTT, Đà Nẵng đạt ra mục tiêu cụ thể như: Giữ vững ổn định chính trị, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, phản động trên địa bàn; không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, gây rối về ANTT; làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát, giảm tội phạm, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm; phấn đấu điều tra làm rõ từ 75-80% các vụ án hình sự, 95-100% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trong cộng đồng…. Hằng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí so với năm trước đó.

Lĩnh vực ASXH, phấn đấu tạo môi trường thuận lợi cho người lao động có nhu cầu làm việc có việc làm ổn định và khởi nghiệp; tăng vị trí việc làm mới bình quân hằng năm từ 4-5% và đến năm 2020, hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống còn dưới 3%; phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 65% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển mạng lưới y tế đồng bộ cả 3 mảng: Y tế dự phòng, khám và chữa bệnh và mạng lưới y tế phường, xã…

Để thực hiện các mục tiêu trên, giải pháp chung là nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng Đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai; xây dựng và thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, ATTP và ASXH trên địa bàn TP.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm xã hội trong tình hình mới; đồng thời thông qua các kế hoạch thực hiện Quyết định số 2526-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(Ngọc Phó)

Rate this post

BÌNH LUẬN