Ngày: Tháng Ba 18, 2017

Đà Nẵng thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”

Ngày 27/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Trong đó An toàn thực […]

Read more