Ngày: Tháng Mười Một 22, 2016

Thực phẩm sạch và niềm tin

TTO – Đòi hỏi cấp thiết hiện nay là cần công khai thông tin về nguồn gốc thực phẩm, mức độ vi phạm và xử phạt thật nghiêm. Rất nhiều bà nội trợ sẵn sàng chờ đợi, đi xa hơn, sẵn sàng chấp nhận giá cao hơn để có thể mua thực phẩm của người […]

Read more